Triplecat คืออะไร

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมพอร์ตหรือผลงานของทุก ๆ คนในกิจกรรม “ค่ายเเบ่งปั๋นครั้งที่ 5 “ โดยจะรวบรวมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ ได้เเก่ สถาบัน แผนการเรียน วิชาที่ถนัด อาชีพที่อยากเป็นในอนาคต เเละเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับ dek68 เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อไป

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้ามหาวิทยาลัย เเละ ระบบใหม่ในปี 2568

ระบบ TCAS คืออะไร

ขั้นตอนการเรียงพอร์ตโฟลิโอ

  • เเนะนําตัว
  • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • กิจกรรม
  • เกียรติบัติ

คําเเนะนําการทําพอร์ต

  • จํานวนหน้าของ PORT FOLIO ไม่ควรเกิน 10หน้า(เเล้วเเต่มหาลัยกําหนด)
  • ใช้ฟ้อนเเละการพิมพ์ที่เข้าใจง่าย
  • คลุมตรีมเเละโทนสีเดียวกัน

ในพอร์ตโฟลิโอควรมีอะไรบ้าง ?

ชื่อ-นามสกุล , ชื่อเล่น , วันเดือนปีเกิด , อายุ , สัญชาติ , เชื้อชาติ , ศาสนา จำนวนพี่น้อง , จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนใด , รวมถึงระบุระดับชั้น , สายการเรียน , ชื่อบิดา มารดา

หากสงสัยเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม สามารถคลิกลิ้งก์ด้านล่างได้เลย!

คณะผู้จัดทำ

เฟิร์น

นางสาววรินทร รัตนเจียมรังษี

ภาม

นายภาม อรรถวุฒิชัย

พีค

นายเพชรกล้า เพ็ชรกำแหง

ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอใน Triplecat

เข้าชมผลงานของทุก ๆ คน

คลิกเพื่อไปยังหน้ารวบรวมผลงาน